تبلیغات
فریاد ابوذر

                    فریاد ابوذربسم الله الرحمن الرحیم


افسران - لزوم وساطت ازدواج در فضای مجازی2

فضای اینترنتی مکانی است که عده ای از افراد مجرد، بیشتر اوقات شبانه روز خود را پای آن میگذرانند

افرادی که بدلیل آزاد بودن اوقاتشون، میتوانستند بر سر زندگی خود باشند و عمر خود را بسی بهتر از این صرف کنند!
مسئله نیاز به ازدواج را در قشر جوان نمیتوان انکار کرد. حال این نیاز به چه صورت در محیط مجازی خود را عیان میکند؟

سایتهای اجتماعی، مکانی است که افراد در آنجا با افکار و اعتقادات هم بخوبی آشنا میشوند، هرچند خلقیات و شکافهای شخصیتی تا حد زیادی مخفی میماند و شناخت بصورت ناقص صورت می پذیرد.

برای شناخت و آشنایی بیشتر چه باید کرد؟

ارتباط های پنهانی و گفتگوهای دو نفره بصورت خودسرانه و بدون داشتن اطلاعات کافی در رابطه با نحوه عملکرد درست، موقعیت خوبی را برای سوء استفاده گران مال و عِرض مردم ایجاد میکند؛ و از همه مهمتر موقعیت مناسبی را برای وساوس ابلیس فراهم میکند تا نیت و هدف افراد سالم را نیز به سمت و سوی مسیرهای نامشخص منحرف نماید.

چه بسا دیده شده که پس از گفتگوهایی مکرر دلبستگیهایی ایجاد شده و چه بسا دیده شده که عقد موقت بدون هماهنگی خانواده ها، دستمایه شناخت بیشتر طرفین از هم و آماده شدن شرایط ازدواج صورت پذیرفته. متأسفانه این مسئله مورد تغافل و جهالت است که یک دختر مجرد در صورت ازدواج موقت غالبا دل بستگی پیدا خواهد کرد و در این حال اگر ازدواج دائم صورت پذیرد که بدلیل کاهش اعتماد و عزت، زندگیها چندان رضایتبخش نخواهد بود و در صورت عدم صورت پذیرفتن ازدواج دائم هم این جدایی آسیبهای طلاق را برای آن دختر خواهد داشت و در اینصورت عمری را به احساس شکست خواهد گذراند. و اینها با فرض عدم وجود آسیبهای عرضی و ناموسی دیگر است... برای همین است که ازدواج موقت بیشتر برای زنان بیوه توصیه شده تا دختران مجرد.
بطور کلی شرایط آسان ازدواج موقت باعث تن ندادن پسرها به ازدواج دائم خواهد شد. لذا برای حل مشکلات سر راه ازدواج جوانان تنها توکل بر خدا و انتخاب راه درست ازدواج دائم توصیه میگردد.

چه بسا نیز نیت پسر از ابتدا، آشنایی جهت ازدواج دائم بوده اما بعد از گفتگو و ارتباط دو نفره و فرض فراهم بودن سایر شرایط، احترام آن خانم در پیش چشم پسر بعد از این ارتباط پائین آمده و مایل به رفتن زیر بار ازدواج نشده؛ زیرا مسلما هرقدر که احترام دختر در چشم پسر بالاتر باشد، انگیزه برای شروع زندگی، بیشتر و زندگی مرد و زن شیرین تر و پایدارتر خواهد بود. اما برخی رفتارها بصورت ناخواسته این حرمتها را خدشه دار مینماید... در این مرحله، از سویی دل کندن طرفین اندکی مشکل خواهد بود و از سوی دیگر، معمولا آن پسر عدم تمایل نفسانی بر تغییر نیت خود مبنی بر ازدواج دائم را پنهان مینماید و اینجاست که گزینش رفتارهای آسیب زا و نامعلوم ایجاد مشکلاتی می نماید..

خیلی از اقایان هستند که با خانوده خود هماهنگ نیستند یا خانواده با ایشان هماهنگ نمیباشند؛ خیلی ها امکان دسترسی به مورد مناسب جهت ازدواج را ندارند؛ خیلی ها شرایطی دارند که هرکسی مایل به ازدواج با آنان نمیباشد و... در این صورتها محیط باز، جوان و پر از جمعیت اینترنت موقعیت مناسبی بدست میدهد تا خواه ناخواه بدنبال هم کفو مناسب باشند. در این صورت اگر افراد شناخته شده ای بعنوان وساطت در میان نباشند، دو حالت انتظار می رود: یا آشنایی ها بصورت دو نفره صورت می پذیرد (با تمام آسیبهای از حداقلی تا حداکثری...) و یا اینکه نسبت به آشنایی با هم بی تفاوت میشوند و خیلی راحت موقعیتهای مناسب ازدواج از دست میرود...

از طرفی شایسته است به جای اینکه پتانسیل خیل نه چندان کمی از جمعیت بانوان مجرد در تجرد هرز رود، موقعیت و بهانه ای برای تأهّل آنان نیز فراهم شود. که از موقعیت اینترنت نمیتوان صرفا بدلیل آسیبهای خاص آن چشم پوشی نمود، بلکه بایستی با هشیاری به حل مسئله و عملکرد صحیح در این موقعیت بخصوص پرداخته شود.


آسیبهای سایت های همسریابی

در این روش واسطه ای وجود ندارد و تا حدی حرمتها فدا میگردد. خانمی که خودش پا می گذارد به سایت همسریابی و از ابتدا با مرد صحبت میکند، عزت و احترامش در چشم آن اقا کمتر از خانمی هست که با واسطه معرفی می شود. بخصوص اگر ارتباط این دو نفر با هم طولانی هم شود...
مسئله ی دیگر بحث اعتماد هست که در اینگونه سایتها چون موقعیت خوبی برای فریب دادن هست بالکل نقض میشود، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
مسئله دیگر این هست که افرادی در سایتهای همسر یابی حضور پیدا میکنند که بدلیل ضعفهایی که دارند امیدی به یک ازدواج سالم ندارند.


لذا مصلحت اینگونه است که جوانان سالمی که صرفا به قصد ازدواج به اینترنت نیامده اند، اما در این مکان مورد مناسبی را یافته اند به یکدیگر معرفی شوند.
آنچه اینجا پیشنهاد میشود وجود واسطه شناخته شده و معتمد جمع است. خانمی که تاکنون با دخترها از نزدیک دیدار و آشنایی برقرار کرده و نسبت به افکار، فعالیتها و میزان معتمد بودنشان بتواند قضاوت روشنی داشته باشد.

اینگونه که پسر ضمن توضیح وضعیت اجمالی خویش، معیارهای خود را برای انتخاب همسر بیان می نماید؛ چنانچه فرد واسط موردی در حدود معیارهای ایشان سراغ داشت، ابتدا شرایط پسر را به دختر مطرح میکند و آنگاه در صورت تمایل، شماره موبایل پدر یا مادر دختر به پسر داده می شود، تا خود پسر یا خانواده وی اقدام به خواستگاری و آشنایی تلفنی، و در صورت تمایل، گفتگوها و تحقیقات بعدی نمایند.
قابل توجه اینکه عکس طرفین به هیچ عنوان رد و بدل نمیگردد بلکه دیدارها بایستی در بستر خانواده صورت پذیرد. اعتقاد بر این است که بر سر انتخاب همسر باید زحماتی تقبل گردد و نبایست اوضاعی راحت تر از روش سنتی اعمال گردد.

در مجموع، معرف این بین نقش شاهد، راهنما، بزرگتر و واسط را خواهد داشت تا از آسیبهای ارتباط دو نفره جلوگیری کند و ضمنا به خانواده ها بعنوان واسط معرفی گردد، تا طرفین مجبور نباشند اینترنتی بودن قضیه را به نحوی عنوان یا توریه نمایند.
سعی گردد که افراد ساکن در یک شهر به یکدیگر معرفی شوند.

دختر و پسر در معرفی واسط به خانواده های خود، اینترنتی بودن را نبایست عنوان کنند بلکه واسط را بایستی بعنوان دوست معرفی نمایند. چرا که ذهنیتها نسبت به این مسئله مثبت نیست، ضمن اینکه تفاوت مصادیق و شرایط صحیح آشنایی در اینترنت، برای آنان بعضا قابل هضم نمی باشد... و چنانچه خانواده ها نسبت به چگونگی آشنایی با دوست واسط حساسیت بیشتری نشان دادند، ناچارا
نحوه این آشنایی بطور اجمال بیان گردد و در صورت موافقت و همراهی خانواده ها، بقیه مراحل ادامه یابد...

از جمله سوالات ابتدایی توسط
واسط، در اوایل صحبت با پسر و دختر اینهاست:

خانواده شما چه نظری در رابطه با صلاحدید شخص شما در انتخاب همسر دارند؟
خانواده شما درباره معرفی مورد مناسب به واسطه ی یک دوست، چه نظری دارند؟
آیا میپذیرند که معرف، شناخت کمی از طرف داشته باشد و کسب شناخت بعهده خودشان باشد؟
...
این مسائل را پسر و دختر باید قبلا با خانواده بطور غیر مستقیم در میان بگذارند

بایستی خانواده ها نیز در کسب شناخت از پسر، مراتب احتیاط و دقت را لحاظ نمایند. از جمله اینکه در جلسه ی اولِ دیدار پسر با خانواده، مدارک تمامی مدعیات وی مورد بررسی قرار گیرد.
شاید اینگونه مناسبتر باشد که در اولین دیدار، پدر دختر در جایی بیرون منزل با پسر دیدار داشته باشد.


یکی از تفاوت های این نوع وساطت با دیگر وساطت ها این است که در اینجا، افراد هستند که به سراغ واسط میروند و از وی درخواست وساطت دارند نه اینکه واسط بخواهد سراغ افراد برود.

چنانچه دوستان، بحث، نظر و نقدی در این خصوص دارند منتظر خواندن آن جهت تکمیل یا اصلاح هستیم. با تشکر از همه بزرگواران


لینکهای مرتبط جهت مطالعات تکمیلی:


کدام ازدواج اینترنتی؟؟!
faryadeaboozar.mihan 
پسران مهتاب
faryadeaboozar.mihan 
جمع بندی بحث علل تأخیر ازدواج جوانان
faryadeaboozar.mihan 
بحث دلیل بالا رفتن سن ازدواج
www.afsaran.ir/link/ 
بحث لزوم وساطت ازدواج در فضای مجازی
www.afsaran.ir/link/ 
لینکهای گروه پیوند مقدس
www.afsaran.ir/group
لینک بحث لزوم وساطت ازدواج در فضای مجازی
www.afsaran.ir/Link/

نوشته شده در تاریخ شنبه 15 تیر 1392 توسط م ک


درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
نویسندگان
موضوعات
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
لوگوی دوستان