تبلیغات
فریاد ابوذر

                    فریاد ابوذر


http://img.tebyan.net/big/1386/06/11025240802352221614199155183272201081181.jpg


الهی بر محمد و آل محمد رحمت فرست


و کینه ی کینه توزان را در باره من به محبت تبدیل نما


و حسد متجاوزان را به مودّت مبدل ساز


و بدگمانى اهل صلاح را به اعتماد بدل کن


و دشمنى نزدیکان را به دوستى تغییر ده


و بدرفتارى نزدیکان و خویشان را به نیکوئى بدل نما


و بى ‏اعتنائى اقوام و نزدیکان را به یاری رسانی تبدیل فرما


و دوستى متملّقین را به دوستى حقیقى بدل کن


و اهانت هم صحبتانم را به خوش برخوردی تبدیل فرما


و تلخى ترس از ستمکاران را به شیرینى امنیت مبّدل سازخدایا بر محمد و آلش رحمت فرست


و مرا علیه کسى که در باره ‏ام ستم کند دستى توانا عطا کن


و در مقابل آنکه با من دشمنی کند زبانى توانمند قرار ده


و مرا در مقابل آنکه به من دشمنی میکند، پیروز گردان


و مرا در برابر آنکه با من مکر کند، حیله ای متناسب با خودش یاد ده


و علیه آنکه مرا مقهور خود خواهد و بر من سلطه کند، قدرت ده


و بر آنکه از من به دروغ عیبجویی کند و دشنام گوید زبان مؤثر تکذیب عطا کن


و از کسى که مرا تهدید کند سلامتى بخش و در امان بدار


و به اطاعت کردن از کسى که مرا به راه درست میخواند، توفیق ده


و به تبعیت و پیروى کردن از کسى که مرا ارشاد میکند، موفق‏ دارخدایا بر محمد و آلش رحمت فرست


و مرا توفیق ده تا با آن کس که با من تقلب و خیانت کند، به نصیحت مفید بپردازم و با یکرنگی و اخلاص با او مقابله کنم


و آن را که از من دورى گزیند، با خوبی کردن به او مکافات کنم


و به آنکه مرا از خیر خود محروم میسازد، به عطا کردن به او و بخشش، جزا و عوض دهم


و آن را که از من قهر کند و ببرد، با پیوستن به او و دوستی کردن، مکافات کنم


و با کسى که درباره من غیبت کند، بوسیله ذکر خیرش مخالفت نمایم


و در برابر نیکى، سپاسگزارى نمایم


و از بدى چشم بپوشمخدایا بر محمد و آلش رحمت فرست

و مرا به زیور صالحین بیاراى

در گستردن عدل و داد

و فرو خوردن خشم

و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت

و وحدت بخشیدن به مؤمنین متفرّق

و اصلاح میان مردمان

و فاش کردن نیکی هاى اهل ایمان

و پوشاندن عیب ایشان

و نرم خوئى

و فروتنى

و خوش رفتارى

و سنگینى و وقار

و حسن معاشرت

و سبقت جستن در خوبیها

و انتخاب بخشش،
لطف‌ و مهربانی

و ترک سرزنش
و خرده ‏گیرى از دیگران

و ترک احسان نمودن به افراد نا اهل

و گفتن حق هر چند دشوار آید

و ناچیز و اندک شمردن اعمال خیری که داشتم، چه در گفتار و چه در کردار، هرچند بسیار باشد

و بسیار دیدن شر در گفتار و کردار خویش گرچه اندک باشد

مرا در همگى این صفات به خلعت زیباى پرهیزگاران بپوش


و این صفات را باعث توفیق بیشتر بر ادامه اطاعت از خودت قرار ده


و همراهی با جماعت مؤمنین را توفیقم ده

و یاریم کن تا افرادی که در دین دروغ میبندند و نظرات شخصی خودشان را میاورند، بشناسم و رهاشان کنم


و خوبیهای مرا با این دو صفت آخر کامل ساز

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 1 فروردین 1392 توسط م ک


درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
نویسندگان
موضوعات
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
لوگوی دوستان