تبلیغات
فریاد ابوذر

                    فریاد ابوذرhttp://azadecloob.persiangig.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C2.jpg

- بر اساس مجسمه‌های برجای مانده از کتیبه‌ها ونقش‌ برجسته‌های تاریخی چنین استنتاج می‌شود که گرما و سرما عامل اصلی اختیارپوشاک نبوده ، بلکه علت آن حیا بوده است. (مجله‌ی پیام زن شماره‌ی16ص 69 )

- ویل دورانت از قول یکی از فلاسفه‌ی یونان باستان می‌گوید که نام یک زن پاکدامن را همچون خود او باید درخانه پنهان داشت. (ویل دورانت تاریخ تمدن ص520)

-  درزمان شکسپیر زن حق نداشت که روی صحنه تئاتر بیاید و نقش زنان را پسران بازی می‌کردند. (ویل دورانت تاریخ تمدن ج7ص95)

- زنان ایرانی پیش از اسلام حجاب داشتند ولی حدود حجاب اسلامی ، پس از اسلام رایج شد . ایرانیان چادر را ترجیح دادند چراکه سنت دیرین آنها بود .

- زنانِ ایران باستان در خارج از منزل ، لباس گشاد برتن و چادر برسر می‌کردند. (کلیددانش ص 196)

- در ایران دوره‌ی آشوری ، تن پوش آزاد (بدون فرم و ساده و در حقیقت بدون دوخت) نشانه‌ای از بزرگی و تمدن درآن دوره بوده و تن پوش چسبان نوعی توهین و بی‌تمدنی تلقی می‌شده است. (تاریخ پوشاک اقوام ایرانی ص 42)

- رومیها کسانیرا که تن پوش قالب تن می‌پوشیدند ، مجرم شناخته و برای آنان مجازات اعدام قایل می‌شدند. (تاریخ پوشاک اقوام ایرانی ص 42)

- درکیش آریایی زنان محترم و محجوب بودند و زنان محترم ایرانی برای حفظ حیثیت طبقه‌ی ممتاز که آنان را از زنان عادی و طبقه‌ی چهارم امتیاز ‌دهد ، صورت خود را می‌پوشاندند و گیسوان خود را پنهان می‌کردند. ( ویل دورانت حقوق زن در اسلام ص7)

- در زمان داریوش ، زنان طبقه‌ی بالایی اجتماع ، جرأت نداشتند جز در تخت روان روپوش دار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنها اجازه داده نمی‌شد که آشکارا بامردان رفت و آمد کنند و زنان شوهردار حق نداشتند با هیچ مردی حتی پدر و برادرشان باشند و آنها راببینند. (ویل دورانت تاریخ تمدن ج1ص552)

-  پارسها از نظر لباس مانند مادها بودند وکورش لباس‌های مادی را به این دلیل که عیب پوش بود اقتباس کرده بود و لباس کوتاه و تن نما را نمی‌پسندید. (حجاب اسارت یا آزادی ص80)

- مردان پارسی همچون زنانشان از نمایش برهنه‌ی بدن خود احساس شرم می‌کردند و جز دودست نمایش هریک از اعضا را خلاف ادب می‌دانستند. (تاریخ پوشاک اقوام ایرانی ص124)

- چادر برای زنان ساسانی از عناصر مهم پوشش تن و سر بوده است .

- زنان پس از اسلام بیشتر از لباسهای محلی استفاده می‌کردند ولی چادر و مقنعه پوشش اصلی زنان را در بیرون خانه تشکیل می‌داد .

- مقنعه نوعی پوشش سربود که پس از اسلام در میان زنان مرسوم شد.

- پیش از اسلام چادر به معنی پوشش سراسری بدن اطلاق می‌شد ولی در بعد ار اسلام که  معرب آن شوذر به معنی چادر در فارسی مورد استفاده قرار گرفت.

- صلاح وفساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان آن جامعه نشأت می‌گیرد. (امام خمینی ره21/12/63)

- زنها نباید مقام خودشان رامنحط کنند وخدای ناخواسته بزک کرده بیرون بیایند و درانظار مردم فاسد قرار بگیرند. (امام خمینی ره صحیفه‌ی نورج15ص233)

- زن ایرانی راهبه نیست ولی از راهبه پاک تراست وطیبه وطاهره است. (مقام معظم رهبری7/11/63)

- اسلام مخصوصاً تأکیدکرده است که زن هراندازه متین‌تر و با وقارتر و عفیف‌تر حرکت کند و خود را در معرض نمایش مردم نگذارد بر احترامش افزوده می‌شود. (شهیدمطهری مسأله‌ی حجاب ص93)

- دنیای کنونی زن را درمعرض نمایش آورد و درندگی جامعه بیشتر شد . اما دنیای اسلام ، زن را در صحنه می‌آورد تا جامعه را مسخر عواطف زن کند نه مُسخَّر غریزه‌ی زن. (آیت الله جوادی آملی زن درآیینه‌ی جمال وجلال الاهی ص250)

- زن باید این نکته را بداند که حجاب او متعلق به او یا مرد و خانواده نیست تا بگویند که ما از حق خود گذشتیم . حجاب زن حقی الاهی است. (همان ص 423)

-حرمت زن نه اختصاص به خود او نه مال شوهر ونه مال برادران و فرزندان می‌باشد همه‌ی اینها اگر رضایت بدهند قرآن رضایت نخواهد داد چون حیثیت و حرمت زن به عنوان حق الله است. (همان ص423)

- اسلام زن را درسایه‌ی حجاب وسایرفضائل به صحنه آورد تامعلم عاطفه ، رقت ، درمان ، لطف ، صفا ، وفا ومانند آن شود و دنیای کنونی حجاب را از  زن گرفته تا زن به عنوان ملعبه به بازار بیاید و غریزه را تأمین کند. (همان ص372) 

- اگر اسلام به زن می‌گوید حجاب داشته باشد می‌خواهد که زن درجامعه حضور داشته باشد، البته حضوری انسانی نه حضورمؤنث. (استاد رحیم پور ازغدی)

- اگر دکارت بیش از چهارصدسال پیش گفت "من می‌اندیشم پس هستم" زنان در جامعه‌ی غرب و زنان غربزده ناچارند که بگویند "مرامی‌بینند پس هستم". (غلامعلی حدادعادل/فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگ ص33)

- به زن تنها اجازه‌ی تظاهر در اجتماع را داده‌ایم فقط تظاهر .یعنی خودنمایی .یعنی زن را که حافظ سنت و خانواده و نسل و خون است به ولنگاری کشیده‌ایم . به کوچه آورده‌ایم که سر و روی خود راصفا بدهد و هر روز ریخت یک مد تازه را به خود ببیند و ول بگردد .(جلال آل احمد/غربزدگی ص101)

 

حجاب از نگاه دیگران

- فرانتس فانون(جامع شناس و فیلسوف فرنسوی)درمورد انقلاب الجزایر: هرچادری که دور انداخته شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده است را در برابر او می‌گشاید و پس از دیدن هرچهره‌ی بی‌حجاب امیدهای استعمار برای حمله ور شدن ده‌ها برابر می‌شود.

- تولستوی(فیلسوف روسی درکتاب موسوم به حکم النبی محمدص ) : غالبا طلاق مستند به این است که شوهر از انس و محبت زن خود دست کشیده و برای خود کس دیگری را رفیق و طرف عشق قرارداده که آن هم آثار بی‌حجابی است نه حجاب .

- ماهاتما گاندی: زن با اینکه به ظاهر درصدد آزادی برآمد ولی در خطرجدید قرار گرفت و آن هم بازیچه‌ی هوس‌های مرد شدن است .

- چارلی چاپلین : دخترم هیچکس وهیچ چیز را در این جهان نمی‌توان یافت که شایسته‌ی آن باشد که دختری ناخن پای خود را برای آن عریان کند .

- ویلیام جیمز : مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیاست و بدون آنکه بداند حس می‌کند که این خودداری ظریفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می‌دهد .

- ژان ژاک روسو : شبیه شدن زنان به مردان باعث تسلط مردان برآنها می‌شود .

- ویل دورانت : حیا یکی از لطیف‌ترین دلفریبی‌های زن است . زنان بی‌شرم وحیا جز در موارد زودگذر ، برای مردان جذاب نیستند .

- مسترهمفر(جاسوس انگلیسی درکشورهای مسلمان) : باید زنان مسلمان را فریب داد و از زیر چادر بیرون کشید با این بیان که چادر یک عادت است از خلفای عباسی و یک برنامه‌ی اسلامی نیست .

- ویکتورهوگو : می‌گویند بردگی در اروپا از بین رفته است امابردگی همچنان ادامه دارد و نام آن فحشاست .

- جرجی زیدان: اگرمقصود از حجاب نپوشانیدن تن و بدن است ، این وضع پیش از اسلام و حتی پیش از ظهور مسیح هم در اروپارواج داشته است و دیانت مسیحیت هم تغییری در آن نداده است و تا اواخرقرون وسطی ، در اروپا معمول بوده است .

- خانم سالی کلاین(فمنیست) : درحقیقت آنچه درسالهای اخیر به دست آمد آزادی زیاد زنان نبوده بلکه مشروعیت بخشیدن به بی بندوباری مردان بوده است .

- وقتی در ماساچوست و ورمونت جرم دزدیدن یک گاو از جرم تجاوز به یک دختر سنگین‌تر است و یا در ایلی نویز تجاوز اصولاً جرم محسوب نمی‌شود به این نتیجه می‌رسیم که ما زنان مدتهای طولانی است که قربانی فرومایگی هستیم. (فمنیسم‌درآمریکاسال2003/ وندی شیلت ص36)نکات

۱ : تصاویر نقاشی شده از حضرت مریم در قبل از رنسانس پوشیده ، محجبه و به صورت یک قدیسه می‌باشد ولی پس از رنسانس این نقاشیها به سمت برهنگی رفته و ابتذال پیش رفته است .

۲ : تبرج عبارتست از آشکار نمودن زینت زن برای نامحرم که این عمل موجب سرزنش شده است .

۳ : لباس شهرت ، لباسی است که در بین مردم پوشیدن آن مرسوم نیست و انسان وقتی آنرا می‌پوشد ، انگشت نما می‌شود که حرام است .

۴ :  امام باقر(ع)فرمود : جایز نیست که زن خود را شبیه مرد نماید زیرا پیامبر مردانی که مشابه زنان می‌شوند و همچنین زنهایی که خود را شبیه مردها قرار می‌دهند را لعنت کرده است .

۵ : رسول خدا(ص) فرمودند هنگامیکه زنی آرایش کرده و معطر از خانه‌ خارج شود و شوهرش نیز به این کار راضی باشد به ازای هرقدمی که زن برمی‌دارد خانه‌ای در آتش برای شوهرش بنا می‌شود .

6 : امام علی(ع) فرمودند : خردمندترین مردم باحیاترین آنانند .

۷: پیامبراکرم فرمودند :حیا زیباست ولی از زن زیباتر است .

۸ : پیامبراکرم فرمودند : هنگامیکه خداوند بخواهد بنده‌ای را هلاک بگرداند ، حیارا از او دور می‌گرداند .

 

برخی از توجیهات بی‌حجاب‌ها :

الف : یکی از توجیهات افراد بی‌حجاب اینست که می‌گویند ظاهر مهم نیست قلبت پاک باشد . باید از این افراد پرسید قلب پاک و سلیم چه قلبی است ؟ آیا قلبی که حاضر به تسلیم در برابر فرمان الاهی نیست پاک است ؟ آیا می‌شود با قلب پاک سبب انحراف جوانان شد و با این بی‌حجابی موجب از هم پاشیدگی خانواده‌های دیگران شد ؟

ب :  یکی دیگر از توجیهات افراد بی‌حجاب اینست که می‌گویند خدابزرگتر از آنست که به خاطر چندتار مو انسان را با آتش بسوزاند . پاسخ اینست که این استدلال را می‌توان در مورد سایر احکام خداوند نیز گفت مثلاً خدابزرگتر از آنست که برای خوردن یک تکه نان در روزهای ماه رمضان یا نخواندن چند رکعت نماز یا...، انسان را عذاب کند . خوب حال با این استدلال آیا چیزی از دین باقی می‌ماند ؟

پ :  یکی دیگر از توجیهات افراد بی‌حجاب اینست که می‌گویند آقایان نگاه نکنند . باید به این افراد گفت همیشه پیشگیری بهتر از درمان است حال اگر مردی نگاه کرد چه ؟

 
بررسی شبهات حجاب

1- حجاب مانع پیشرفت زن است.

- اسلام با اصل حضور زن در تمامی عرصه های مختلف اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و پیشرفت در این عرصه ها هیچ مخالفتی ندارد و اکثرمشاغل اجتماعی زمان پیامبر اکرم(ص)را زنان هم عهده دار بوده اند،از فروشندگی و کار در مزرعه،تا پرستاری و معالجه و درمان بیماران و هیچ کدام مورد نهی پیامبراکرم(ص)قرار نگرفته اند بلکه حتی در بعضی اوقات حضور زن در این عرصه ها دینی نیزهست.

امام خمینی(ره)میفرمایند:

"اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بلکه خودپایه گذارآزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است. این تبلبغات که اگر اسلام پیدا شود.مثلا زنهادیگر بروند توی خانه ها بنشینند و قفلی هم درش بزنند که بیرون نیاید،چه حرف غلطی است که به اسلام نسبت میدهند،صدراسلام زنها توی لشگرهم بودند، توی میدانهای جنگ هم میرفتند."

- اگر قرار بود در اسلام زن در اجتماع حضور نداشته باشد و فقط در خانه در کنار محارم خود باشد،اصلا حجاب معنا پیدا نمیکرد.

امروزه هیچ شغلی و تحصیلی(درشان زن)وجود ندارد که حداقل چند مورد از زنان معتقدو مقید به حجاب اسلامی در آن حضور نداشته باشند(به آمارهایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد موفقیت و پیشرفت زنان محجبه مسلمان ایرانی انجام شده توجه کنید)

- بنای اسلام در روابط اجتماعی به حداقل رساندن استهلاک قواست یعنی انسان انرژی خودرا صرف فعالیتی نکند که به قصد آن وارد اجتماع نشده و بتواند راحت ترین و سریع ترین راه را برای انجام اهدافش بپیماید.زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد،حق تحصیل،حق کار،حق مالکیت،حق رای دادن،حق رای گرفتن؛ در تمام جهاتی که مرد حق دارد زن نیز حق دارد،لیکن هم مرد در مواردی هست که چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسد براو حرام است و هم در زن مواردی هست که بدلیل آنکه مفسده می آفریند حرام است.

- وجود حجاب یه مرزبندی ایجاد میکند تا در ورای مرزها هر کدام از دو جنس بتوانند کار خود را انجام دهند علم ثابت کرده و تجربه نشان داده است که اگر این مرز وجود نداشته باشد عملا به دلیل جاذبه ای که بین دو جنس برقرار است جلوی فعالیتهای مفید آنها گرفته میشود به همین دلیل است که الان در برخی کشورهای اروپایی طرح جدایی دانشجویان و دانش آموزان دختر و پسر در کلاس اجرا میشود و در ژاپن واگنهایی جداگانه برای خانمها و آقایان در قطارها به منظور افزایش راندمان کار،برنامه ریزی شده و نیز بیمارستانی مخصوص خانمها در ژاپن وجود دارد که تمام پرسنل آنها نیز خانم هستند و به قدری مورد استقبال قرار گرفته است که خانمها از یک ماه قبل برای استفاده از این بیمارستان نوبت میگیرند.

 

2- پس علت پیشرفت های غربی چیست؟

- ما همه پیشرفتهایی که در غرب مطرح است، را پیشرفت نمیدانیم مثلا در غرب با استفاده از جذابیتهای زن بازاریابی و فروش کالا و تولیدات بالا رفتع و این مساوی اسن با ضایع ساختن ارزش زن.

- پیشرفت کشورهای غربی معلول بی حجابی نبوده بلکه در خیلی از عرصه ها پیشرفت آنان معلول تلاشها،برنامه ریزیها و مدیریتهای آنان بوده و چه بسا اگر حجاب داشتند، پیشرفته تر از الان بودند.

- پیشرفت نکردن ما معلول حجاب نیست،بلکه علت در عوامل دیگری مانند عدم برنامه ریزی و تلاش کافی خودمان، و سیستم مدیریت جامعه است.

- استهلاک قوا گاهی مادی و گاهی معنوی است. بی حجابی بخش عظیمی از قوای معنوی انسان را مستهلک میکند و مانع تعالی روحی انسان میشود. این مسئله نه تنها مختص مسائل جنسی نیست، بلکه اگر کسی دائم مشغول خوردن باشد و هم و غمش شکمش باشد و یا که زیاد بخوابد، قوایش مستهلک میشود و نمیتواند به مرتبه رشد و تعالی مورد نظر برسد جامعه ای که حجاب وجود دارد تحریقات جنسی به حداقل میرسد.

  
پوشش و عفاف در احادیث و روایات معصومین(ع)

حد حجاب

رسول اکرم (ص) از اسماء در حالی که جامه های نازک و بدن نما پوشیده بود رو برگرداندند و گفتند: ای اسماء همین که زن بحد بلوغ رسید، سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگراین و آن که اشاره به مچ دست به پایین و صورتشان نمودند.

امام صادق (ع): برای زن جایز نیست که روسری و پیراهنی برتن کند که بدنش را نپوشاند.

امام صادق(ع) سوال شد : آیا آرنج زن تا مچ از قسمتهایی است که باید از نامحرم پوشاند؟ فرمودند : بلی آنچه زیر روسری قرار گیرد و همچنین از محل دستبند به بالا باید پوشانده شود.

امام صادق(ع) در مورد زینتهایی که جایزاست زن در مقابل نامحرم ظاهر کند فرمودند: صورت و کف دو دست.

از امام صادق(ع) سوال شد برای مرد نامحرم نگاه کردن به چه قسمت از بدن زن جایز است؟ فرمودند:چهره،دو کف دست.

امیرالمومنین(ع) فرمودند: برشما لازم است لباس ضخیم (بیرون از منزل دربرابر نا محرم) بپوشید هر کسی که لباسش نازک است دین او نیز مثل لباسش ضعیف و نازک است.

سفارشات

رسول خدا(ص) فرمودند : برای زن سزاوار نیست که هنگام بیرون رفتن از خانه اش لباسش را جمع و فشرده کند.

حضرت علی (ع) : زن باید بخیل باشد چه در خرج کردن پول شوهر و چه نسبت به عفت خود.

رسول خدا(ص) فرمودند : اگر مردی زنی را دید و ترسید رویت آن در او محبتی ایجاد کند، فورا نظر خود را برگرداند و چشم به آسمان بدوزدو با خدا مناجات نماید.

حضرت علی (ع) : اگر جوانی زنی را دید و دلباخته او گردید و حس کرد در این راه ناتوان شده است دو رکعت نماز بخواند و از فضل خدا در خواست نماید تا خدا آرزویش را در آینده برآورد.

از امیرالمومنین پرسیدند، به چه چیز میشود چشم را از مناظرشهوت پوشاند؟

فرمودند:با تسلیم شدن و تحت نفوذ و محبت در آوردن برای خدائی که پنهان و آشکار را می داند.

قال رسول الله (ص) : بارزترین درجه زنان سه چیز است.پوشیدن چشم از نامحرمان،پوشیدم تمام اندام از بیگانگان، کم و با حیا از منزل بیرون شدن.

بشارتهای خدا

 امام جعفر صادق(ع) : اگر زن عفت داشته باشد به دنیا می ارزد وگرنه به خاک هم نمی ارزد.

پیامبر اکرم (ص) : ... زنی که برای حفظ غیرت ، استقامت ورزیده و برای خدا وظیفه خود را بخوبی انجام داد ، خدا پاداش شهید را به او خواهد داد.

پیامبر اکرم (ص) : پروردگارا زنانی که خود را خود را پوشیده نگه می دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان.

پیامبر اکرم (ص) : شرف مقنعه ای که زن بر سر دارد از دنیا و آنچه در آن است ارزندا تر می باشد.
پیامبر اکرم (ص) : آن هنگام که پوشش سر زنی باشد ارزش آن از دنیا و آنچه در آن است بیشتر است.

امام علی (ع) : همانا حجاب متین برای آنان(زنان) متضمن سعادت است.

امام علی (ع) : زکات زیبایی، پاکدامنی است.

امام علی (ع) : پوشیدگی زن به حالش بهتر است و زیبایی اش را پایدارتر می سازد.

پیامبر اکرم (ص) : کسی که نظر به نامحرم را از خوف خداوند ترک کند، خدا به او ایمانی عطا می کند که شیرینی آن را در قلبش می یابد.

پیامبر اکرم (ص) : زنان خود را، با پوشش اندام و چشم، از دید نامحرمان بازدارند، که زنان هر چه پوشیده تر باشند سعادتمند تر هستند.

امام علی (ع) : حفظ، حراست ، پنهان کردن و دورداشتن زن از نامحرم بهترین نعمت و خوشبختی برای  اوست و دلربایی و جذابیت او را گسترش می ده

 
از نگاه دیگران

خروشچف ( رئیس جمهور اسبق اتحاد جماهیر شوروی ) :

آینده شوروی در خطر است و جوانان هرگز آتیه امید بخشی ندارند ، چرا که بی بند وبار و اسیر شهوات گشته اند .

فرانتس فانون ( جامعه شناسی و فیلسوف فرانسوی ) در مورد انقلاب الجزایر :

هر چادری که دور انداخته شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او می گشاید و پس از دیدن هر چهره بیحجابی ، امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود .

چارلی چاپلین :

دخترم هیچ کس و هیچ چیز دیگر را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند .

برهنگی بیماری عصر ماست به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش از آن توست ( نامه ای به دخترم )

ویکتور هوگو :

می گویند بردگی در اروپا از بین رفته است اما بردگی همچنان ادامه دارد و بر زنان تحمیل می شود و نامش فحشاست

اصولا زن عفیف ، زیبا و دلپسند است ، وجاهت توام با وقار و عفت به زن قدرتی می دهد که قوی ترین مردان را یارای مقاومت در برابر او نیست ، بلکه آنها را به خضوع و تعظیم در مقابل خویش وادار می سازند .

ژان ژاک روسو :

شبیه شدن زنان به مردان ، باعث تسلط مردان بر آن ها می شود .

جان اف کندی :

نسل جوان روپایی و امریکایی هوسبازند و من برای نسل آینده امریکا بیمناکم .

سمیون دوبوار ( فیلسوف و همسر پل سارتر یکی از رادیکال ترین فمینست ها ) :

وی پاکدامنی را امری طبیعی می دانست و معتقد بود پاکدامنی یکی از خصوصیت زنانه ای هست که حقیقتا اساس بیولوژیکی دارد و زنان را حفاظت می کند .

ایمانوئل کانت ( فیلسوف ) :

در عشق جنسی عاشق معشوق را تنها به دید یک شی اشتها آور می نگرد . به محض آنکه معشوق در اختیار قرار گرفته شد و آن رغبت آرام گردید ، دیگر دور انداخته می شود ، مثل دور انداختن لیموئی که کاملا مکیده شده یعنی رابطه جنسی به تنهایی و بدون عشق تحقیر طبیعت انسانی است .

سالی کلاین ( فمنیست ) :

در حقیقت آنچه بدست آمده است آزادی زیاد زنان نبوده بلکه مشروعیت بخشیدن به بی بند و باری مردان بوده .

برتراند راسل :

از لحاظ هنر مایه تاسف است که به آسانی بتوان به زنان دست یافت و خیلی بهتر است که وصال زنان دشوار باشد بدون آنکه غیر ممکن گردد .

  
از زبان آمار 1 :

از زبان آمار 1 :

فمنیسم در آمریکا تا سال 2003 ، وندی شلیت :

1-      دختران همینکه به سن بلوغ می رسند گویی ذاتا در مقابل پسران پاکدامنی می کنند ، اما فرهنگ ما به آنان می آموزد که این یک مشکل است . در جوامع ساده تر که پاکدامنی هرگز تضعیف نشده ، زنان جوان حیای بیشتری دارند .

2-      بدیهی است وقتی اجازه دادیم هر کاری آزاد باشد ، آزار جنسی ، مزاحمت ها و تجاوز به عنف هم افزایش پیدا می کند ، جامعه ای که علیه شرم و حیا اعلام جنگ کرده ، دشمن زنان است .

3-      هیلاری کاریپ آمریکائی در کتاب دختران می نویسد : از بیشتر نوشته های دختران چنین بر می آید که آنان پیوسته احساس می کنند با رفتار های خشونت آمیز به آنان بی احترامی می شود . این رفتارها به صورت های گوناگون مانند مزاحمت های جنسی ، اذیت و آزار روانی ، آزار جسمی و کلامی و تجاوز به عنف دیده می شود . مزاحمت های جنسی ، نگرانی روزانه آنها محسوب می شود و بیشتر دختران حتی برای تنها قدم زدن در خیابان احساس امنیت نمی کنند .

4-      تجاوز به عنف ( به زور ) از هر 34 دقیقه یک فقره به هر 14 دقیقه ( یک فقره ) رسیده ، طبق نوشته مجله امریکای نیوزویک هر ساله دهها هزار کودک در اروپا مورد تجاوز جنسی و سو استفاده های دیگر قرار می گیرند . این آمار مربوط به دو دهه ی گذشته است اکنون این آمار به طور وحشتناکی افزایش یافته است .

  
عشق ...

همسر شهید منوچهر مدق می گوید :

بعد از شهادت همسرم او هر از گاهی می آید پیشمان ، گاهی مثل یک نسیم از کنار صورتم رد می شود . بوی تنش می پیچد توی خانه . بچه های هم حس می کنند سلام می کند و می شنویم . می دانم آنجا هم خوش نمی گذراند . او انجا تنهاست و من اینجا . تا منوچهر بود طرح غم را ندیده بودم . حالا شادی را نمی فهمم . این همه چیز توی این دنیا اختراع شده اما هیچ اکسیری برای دلتنگی نیست .

من همه زندگی ارا در اون می بینم در صدایش در نگاهش ، که غم ها را از دلم می شست . گاهی به فکر بیماری اش می افتادم و در خود فرو می رفتم سربه سرم می گذاشت و یک " عزیز من " گفتنش همه چیز را از یادم می برد . باز خانه پر از صدای شادی می شد .

ایشان در خصوص علاقه شدید خود به همسرش ذکر می کند که هنگامی که شهید مدق برای تماشای آسمان به پشت بام می رفت به او می گفتم من از پشت بام متنفرم . ما را از هم جدا می کند . بیا برویم پایین نمی توانستم ببینم آسمان و پرواز ند پرنده منوچهر را می کشد بالای بام و ساعت ها در آنجا نگهش می دارد . در این هنگام شهید مدق به من می گفت : " هر وقت دلت برایم تنگ شد بیا انجا من آن بالا هستم " .

دوست داشتم مثل او باشم ، مثل او فکر کنم ، مثل او ببینم ، مثل او فقط خوبی ها را ببینم . من همه ی زیبایی ها را در منوچهر می دیدم با او می خندیدم . با او گریه می کردم ، و با او تکرار می کردم .

شهید منوچهر مدق هنگامی که شهادتش نزدیک بود به همسر و فرزندان خود می گفت : هیچ فرقی نیست بین رفتن و ماندن . من پیش شما هستم ، فرقش این است که من شما را می بینم و شما من را نمی بینید . همین طور نوازشتان می کنم ، اگر روحمان به هم نزدیک باشد شما هم من را حس می کنید . "

همسر شهید منوچهر مدق به او می گوید :" من که لحظه های شاد زیاد داشته ام ، از جبهه برگشتن هایت ، زنده بودنت ، نفس هایت ، همه شادی زندگی من است . همین که می بینمت شاد هستم . "

هنگامی که شهید منوچهر مدق در جنگ شیمیایی شده بود همسرش مثل پروانه ای از او پرستاری می کرد ، شهید منوچهر مدق به همسرش می گفت : " از توجه ات لذت می برم تا وقتی که ببینم توی نگاهت ترحم نیست . "

شهید منوچهر مدق به همسرش می گفت : " فقط یک چیزی توی دنیا هست که می تواند تو را از من جدا کند ، یک عشق دیگر ؛ عشق به خدا ، نه هیچ چیز دیگر " همین طور در رابطه با بچه دار شدنشان به همسرش می گفت : " یک صدم درصد هم تصور نکن کسی بتواند سر سوزنی جای تو را در قلبم بگیرد . تو فرشته دنیا و آخرت منی . "

بر گرفته از کتاب "حریم ریحانه " ..

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390 توسط م ک


درباره وبلاگ
آرشیو مطالب
آخرین مطالب
نویسندگان
موضوعات
پیوند ها
پیوندهای روزانه
آمار سایت
لوگوی دوستان